clanak False

Gredelj

22.09.2021.
Prostor Gredelja planira se kao gradsko središte još od 1965. godine kada se ta ideja prvi put pojavila u Urbanističkom programu Zagreba i Idejnom urbanističkom rješenju Trnja. Od tada do danas, gotovo šezdeset godina kasnije, možemo pratiti cijeli niz studija, planova i provedenih urbanističkih natječaja koji su se bavili preobrazbom tog za Zagreb izuzetno značajnog prostora.

Područje bivše Tvornice željezničkih vozila Janko Gredelj Razvojnom strategijom Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17 i 15/20) prepoznato je kao jedan od strateških projekata Grada Zagreba - Gredelj - Novo gradsko središte, koji ima za cilj ‘revitalizaciju napuštenog industrijskog područja Gredelj u svrhu smještanja javnih, društvenih i kulturnih sadržaja te stvaranje novog gradskog središta’, te je u skladu s ciljem 4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada, prioritetom 4.2. Unapređivanje naseljenih dijelova Grada, u sklopu kojeg se nalazi i pripadajuća mjera 4.2.1. Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine.

FAZE PROVEDBE

I. Pripremne aktivnosti
- Prostorna analiza - Gredelj i Paromlin, travanj 2017.
Prostorna analiza željeznice, svibanj 2018.
Prometna studija područja omeđenog željezničkom prugom, Avenijom Marina Držića, Ulicom grada Vukovara i Savskom cestom, Prometni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prosinac 2017.
Zaključak o prihvaćanju Konačne ocjene / definiranje Prometne studije područja omeđenog željezničkom prugom, Avenijom Marina Držića, Ulicom grada Vukovara i Savskom cestom (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/2019)
- Studija urbane revitalizacije prostora bivše tvornice željezničkih vozila Gredelj, Institut IGH d.d., Colliers Advisory d.o.o., de Architekten Cie, Studio 3LHD, Odvjetničko društvo Šooš Maceljski, Mandić, Stanić & partneri d.o.o., Hotelsko i destinacijsko savjetovanje d.o.o., prosinac 2019.

II. Programske smjernice
Programska polazišta strateškog gradskog projekta Gredelj, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studeni 2015.

III. Program gradskog projekta
Javna tribina - Predstavljanje Prijedloga programa gradskog projekta Gredelj, srpanj 2018.

IV. Program javnog urbanističkog natječaja

V. Provedba javnog urbanističkog natječaja

VI. Urbanistički plan uređenja