clanak False

Zagrepčanka

24.09.2021.
Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada započeo je s provođenjem gradskog projekta Zagrepčanka, Ulica Vjekoslava Heinzela 64-68 temeljem članka 101. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst).

Gradski projekti složene su aktivnosti u uređenju prostora od osobitog interesa za Grad, u kojima se Grad javlja kao sudionik u realizaciji bilo da je vlasnik zemljišta bilo da je već uložio ili će tek ulagati u novu gradsku infrastrukturu ili, općenito, u neku novu gradsku kvalitetu. Prostor Zagrepčanke u Heinzelovoj je u Razvojnoj strategiji Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine, poglavlje 6.3. Strateški gradski projekti Grada Zagreba, redni broj 9, neveden kao strateški gradski projekt Zagrepčanka - prenamjena napuštene industrije.

Cilj projekta je analizirati stanje te istražiti i prezentirati mogućnosti transformacije i sadržajne prenamjene sklopa nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice u Zagrebu radi poticanja daljnjeg razvoja poslovnog i prometnog središta istočnog dijela Grada uz zaštitu identitetskih obilježja postojeće industrijske arhitekture.

FAZE PROVEDBE

I. Pripremne aktivnosti

- RETHINKING INDUSTRIAL SITES, stručno-znanstvena analiza prostornih mogućnosti kompleksa nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice u Zagrebu, 2015.
- Prostorna analiza Zagrepčanka u Heinzelovoj, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, 2020.
- Sociološka studija - Gradski projekt Zagrepčanka u Heinzelovoj ulici, e-publikacija, prosinac 2021.

II. Izrada programskih smjernica gradskog projekta

III. Izrada programa gradskog projekta

IV. Izrada programa javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja

V. Provedba javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja