clanak False

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja iz Proračuna Grada Zagreba za 2023.

30.01.2023.
Gradonačelnik Grada Zagreba je, na temelju članka 9. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22), a sukladno člancima 8. i 9. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21), utvrdio Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i način raspodjele raspoloživih sredstava za financiranje udruga iz Proračuna Grada Zagreba za 2023.           
 
Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava i gradskom upravnom tijelu u djelokrugu kojega je područje financiranja, prioritetima financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave javnih natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa ili projekta, očekivanom broju programa ili projekata koji će se financirati te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Zagreba namijenjenih financiranju udruga.