clanak False

Obnova zagrebačkih pročelja

21.06.2019.


Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu obnove pročelja bio je otvoren do 8. svibnja 2017. godine. Interes za obnovu pročelja suvlasnici zgrada mogli su prijaviti preko upravitelja zgrada i predstavnika suvlasnika.

Projekt obnove zagrebačkih pročelja odnosi se na sve višestambene zgrade i to na cjelokupnom gradskom području. Grad Zagreb sudjeluje u projektu s 80 posto potrebnih sredstava za obnovu uličnih pročelja, te s 60 posto sredstava za obnovu ostalih pročelja.

Zahtjev za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada mogu podnijeti upravitelji zgrada koje se nalaze na Listi prijavljenih višestambenih zgrada (Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada, Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17, 2/18 i 13/19).

Zahtjev s potpunom dokumentacijom predaje se nadležnom gradskom upravnom tijelu u pisanom obliku preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno u pisarnici s naznakom  'NE OTVARAJ - Zahtjev za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada', na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za građenje objekata društvenih djelatnosti i stanogradnju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 58b.

Ovim projektom želi se unaprijediti kvaliteta života građana kao i povećati vrijednosti njihovih nekretnina. Jednako tako, cilj je projekta da Grad skupa s građanima i suvlasnicima stambenih zgrada, poboljša vizualni identitet grada, pridonese afirmaciji turizma i zaštiti kulturna dobra.

Dodatno, s 80 posto sufinancira se i uklanjanje grafita, te stavljanje zaštitnog antigrafitnog premaza i ugradnju video nadzora kao mjere zaštite od grafitiranja čime se želi dati novo ruho grada Zagreba.

 


Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada

Zahtjev za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada
 

Kontakt:  01/616 6312