clanak False

Rezultati javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekta udruga iz područja zaštite i spašavanja za 2015.

01.02.2016.
Nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite i spašavanja za 2015. godinu, te sukladno Zaključku gradonačelnika Grada Zagreba o odabiru programa/projekta i visini financijske potpore udrugama iz područja zaštite i spašavanja (KLASA 230-01/15-01/175, URBROJ 251-03-02-15-2 od 25.3.2015.), sklopljeni su ugovori o financijskoj potpori za sljedeće programe/projekte:

Rbr. Naziv udruge Program/projekt Iznos potpore
Područje 1. Edukacija spasilačkih timova (vodiča i pasa), edukacija vodiča potražnih pasa, certificiranje timova (vodiča i potražnih pasa)
1. Klub za obuku službenih
 i sportskih pasa "Zagreb",KOSSP „Zagreb“
Psi spašavaju živote 40.000,00 kn
Područje 2. Pružanje psihološke pomoći tijekom i nakon velikih nesreća i katastrofa
1. Društvo za psihološku pomoć Izgradnja kapaciteta za pružanje psihološke pomoći u velikim nesrećama i katastrofama 35.000,00 kn
Područje 3. Područje podizanja nivoa komunikacije između sudionika zaštite i spašavanja
1. Konjički klub „APPALOOSA Konji u traganju i komunikaciji u kriznim situacijama 10.000,00 kn
2. Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske SOIH, Zagreb Uspostavljanje kvalitetne komunikacije s osobama s invaliditetom unutar sustava zaštite i spašavanja u gradu Zagrebu 15.000,00 kn

Rezultati Javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba za 2015.