clanak False

Izdavanje isprava iz državnih matica

31.08.2021.

O činjenicama upisanima u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde (potvrda o rođenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, rodni, vjenčani i smrtni list), kao isprave trajne vrijednosti.
Izvadak iz državne matice sadrži podatke koji su upisani u određenu državnu maticu do vremena izdavanja izvatka.
Rodni, vjenčani ili smrtni list sadrži podatke o činjenicama koje su upisane u državne matice u rubriku temeljnog upisa, s iskazanim posljednjim važećim promjenama podataka o tim činjenicama, do vremena izdavanja lista.
Druge potvrde (potvrda o rođenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju) izdaju se na zahtjev stranke o pojedinim podacima i to prema posljednjim važećim promjenama koje su upisane u maticu rođenih do dana izdavanja isprave.

Izvaci i potvrde iz državnih matica izdaju se na zahtjev osoba koje za to imaju pravni interes. Pravo uvida u državne matice, u nazočnosti matičara, dopustit će se osobi na koju se ti podaci odnose ili članovima uže obitelji ili posvojitelju, odnosno skrbniku, a drugoj osobi samo kad ima za to na zakonu zasnovan pravni interes.
Prigodom izdavanja izvadaka i potvrda matičar će precrtati nepopunjene rubrike koje ne postoje u državnoj matici ili nisu popunjene u njoj.