clanak False

Osobni identifikacijski broj (OIB)

14.07.2022.

Zakonom o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine 60/08) uređuje se način uvođenja, određivanja, korištenja i poništavanja osobnog identifikacijskog broja u svrhu povećanja djelotvornosti pravnoga sustava.  
Osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici OIB-a koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.                
OIB se sastoji od 11 znamenki, i to od deset znamenki koje su određene slučajnim odabirom i ne sadrže informacije koje pokazuju vezu s obveznikom OIB-a kojemu je dodijeljen, te od jedne znamenke koja je kontrolni broj. Osobni identifikacijski broj je jedinstven, nekazujući, nepromjenjiv i neponovljiv, te se upisuje u službene evidencije a ne iskazuje se na ispravama koje se izdaju na temelju tih evidencija.
Ministarstvo financija – Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju podataka o kojima nadležna tijela vode službene evidencije. Do određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskoga broja svim hrvatskim državljanima, najkasnije do 31. prosinca 2010. godine ostaje u primjeni matični broj građana (MBG) te sistemski brojevi koje je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.