clanak False

Objave biračima

09.05.2023.


Zakonom o registru birača ("Narodne novine" broj 144/12, 105/15 i 98/19) utvrđen je ustroj, sadržaj i način vođenja registra birača, postupak upisa, ispravka, brisanja, zaključivanje, izrada izvadaka i izdavanje isprava te način obrade podataka za potrebe izbora i referenduma.
Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Ministarstvo pravosuđa i uprave voditelj je ove zbirke osobnih podataka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra, a sastoji se od podataka iz evidencije hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji imaju važeće osobne iskaznice, evidencije privremeno upisanih birača, birača kojima je izdana potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta, evidencije prethodno registriranih birača, popisa aktivno registriranih hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te služi kao temelj za glasovanje na dan izbora odnosno referenduma.
Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove nadležan je za vođenje evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Gradu Zagrebu te za vođenje evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Upisivanje u registar birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu i evidencije putnih isprava.
Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, a u vrijeme raspisanih izbora odnosno referenduma najkasnije do 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.

POVEZNICA: link Ministarstva pravosuđa i uprave