clanak False

Životno partnerstvo

02.01.2024.
U registar životnog partnerstva upisuje se činjenica sklopljenog životnog partnerstva koja se dogodila u Republici Hrvatskoj.
Namjera sklapanja životnog partnerstva prijavljuje se matičaru nadležnom za mjesto u kojem se želi sklopiti životno partnerstvo.
Matičar određuje dan sklapanja životnog partnerstva u dogovoru s osobama koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo.

Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje životnog partnerstva

Pretpostavke za sklapanje životnog partnerstva
Životno partnerstvo može sklopiti osoba koja je navršila 18 godina života, koja je punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Sklapanje životnog partnerstva pravovaljano je:
- kada su osobe istog spola,
- kada su osobe izjavile svoj pristanak za sklapanje životnog partnerstva,
- životno partnerstvo sklapaju pred matičarom.

Životno partnerstvo se sklapa u nazočnosti osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo, matičara i dvaju svjedoka. Svjedok pri sklapanju životnog partnerstva može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Životno partnerstvo ne može sklopiti:
- osoba koja nije navršila 18 godina,
- osoba nesposobna za rasuđivanje,
- osobe koje su međusobno krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja,
- osoba koja je već u životnom partnerstvu ili u braku.

Isprave potrebne za sklapanje životnog partnerstva
Za hrvatske državljane matičari, po službenoj dužnosti, utvrđuju je li osoba u braku odnosno u životnom partnerstvu.
Matičaru se obavezno daje na uvid isprava o identitetu.
Druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

Određivanje prezimena
Prilikom sklapanja životnog partnerstva osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo mogu se sporazumjeti da:
- svatko zadrži svoje prezime,
- kao zajedničko prezime uzimaju prezime jednog od njih,
- kao zajedničko prezime uzimaju oba prezimena i odluče koje će prezime upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu,
- svaki od njih uz svoje prezime uzme i prezime životnog partnera i odluči koje će upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu.

Troškovi za sklapanje životnog partnerstva
Osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su platiti upravne pristojbe za:
- prijavu sklapanja životnog partnerstva u iznosu od 9,29 eura i 
- čin sklapanja životnog partnerstva pred matičarom u iznosu od 18,58 eura.

Ako se životno partnerstvo sklapa izvan službenih prostorija, uz upravne pristojbe se plaća i posebna naknada za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije. Visina naknade ovisi o:
- udaljenosti mjesta sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije,
- vremenu sklapanja životnog partnerstva,
- sklapanju životnog partnerstva nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.

Sklapanje životnog partnerstva stranih državljana
U Republici Hrvatskoj strani državljani mogu sklopiti životno partnerstvo pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani.

Za sklapanje životnog partnerstva strani državljani prilažu:
- izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja,
- potvrdu da nisu u životnom partnerstvu ili braku izdanu u državi čiji su državljani.

Matičaru se obavezno daju na uvid slijedeće isprave:
- isprave o identitetu,
- dokaz o državljanstvu,
- druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.