clanak False

Promjena osobnog imena

14.07.2022.

Zakonom o osobnom imenu (Narodne novine 118/12, 70/17 i 98/19) uređen je postupak određivanja i promjene osobnog imena hrvatskih državljana.
Osobno ime sastoji se od imena i prezimena, koji se mogu sastajati od više riječi.

Osoba može izjavom odrediti kojim će se riječima u osobnom imenu služiti u pravnom prometu. Ovakva izjava može se jedanput opozvati.

Građanin ima pravo i dužnost služiti se svojim osobnim imenom.

 

Postupak promjene osobnog imena 
Svaka osoba ima pravo promijeniti osobno ime.
Zahtjev za promjenu osobnog imena podnosi se područnom uredu na području kojega je mjesto prebivališta podnositelja zahtjeva. 
Podnositelj zahtjeva za promjenu osobnog imena dužan je priložiti uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. U postupku promjene osobnog imena za podnositelje zahtjeva zatražit će se uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije.

Promjena osobnog imena neće se odobriti ako se predloženim osobnim imenom vrijeđaju i ugrožavaju prava i slobode drugih ljudi, pravni poredak i javni moral, odnosno ako se predloženo osobno ime ne sastoji samo od riječi. Promjena osobnog imena neće se odobriti osobi protiv koje se vodi kazneni postupak zbog kaznenog dijela koji se progoni po službenoj dužnosti.