clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 23.01.2023. godine do 27.01.2023. godine

27.01.2023.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
PRIPREMA I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U SVRHU USKLAĐENJA SA VAŽEĆOM ZAKONSKOM REGULATIVOM (ZAKON O GRADNJI, ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU, ZAKON O JAVNOJ NABAVI) ZA KANALIZACIJSKU MREŽU; IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU SABIRNOG KANALA U ULICI MIKULIĆI - ODVOJAK, klasa: 406-05/22-003/4119
Tvrtka: MAŠINOPROJEKT D.O.O., BRAĆE DOMANY 8, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 31.000,00 kn
 
IZMJENA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU SAMOBORSKE CESTE OD ZAGREBAČKE CESTE DO SOKOLSKE ULICE, klasa: 406-05/22-003/4866
Tvrtka: EKO-PLAN D.O.O., D. ALBRECHTA 30, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.290,00 eura
 
IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ČAVOGLAVSKOJ ULICI, klasa: 406-05/22-003/4703
Tvrtka: GUT D.O.O., SISAČKA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 29.773,16 eura
 
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI, klasa: 406-05/22-003/4678
Tvrtka: VINDIJA D.D., MEĐIMURSKA 6, 42000 VARAŽDIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.715,92 eura
 
IZRADA PROJEKTA ZA UREĐENJE SVLAČIONICA I SANITARIJA UZ DVORANU U OSNOVNOJ ŠKOLI LOVRE PL MATAČIĆA, klasa: 406-05/22-003/4631
Tvrtka: NUGRAD D.O.O., FIJANOVA 4a, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.486,03 eura
 
GEODETSKE USLUGE ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET - GEODETSKE USLUGE ZA POTREBE, klasa: 406-05/22-003/4315
Tvrtka: RAZMJER D.O.O., XII PODBREŽJE 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 45.500,00 kn
 
GEODETSKE USLUGE ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET, klasa: 406-05/22-003/4313
Tvrtka: GEO MEDIA D.O.O., DUBRAVA 120, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 62.899,00 kn
 
RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA, klasa: 406-05/22-003/397
Tvrtka: LOST D.O.O., ULICA KREŠE GOLIKA 7, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 147.976,00 kn
 
NK HAŠK 1903- RADOVI SANACIJE KROVIŠTA GLAVNOG OBJEKTA, DONJE SVETICE 87, klasa: 406-05/22-003/4380
Tvrtka: OKI MONT D.O.O., VJEKOSLAVA HEINZELA 34, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 340.375,22 kn
 
IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POTHODNIKA OD ULICE JOSIPA FONA - ULICE JOSIPA HANUŠA - ULICE REPUBLIKE AUSTRIJE DO MAGAZINSKE CESTE, klasa: 406-05/22-003/2702
Tvrtka: TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 126.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU BICIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE NA SLAVONSKOJ AVENIJI OD AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA DO AVENIJE MARINA DRŽIĆA - idejni projekt, klasa: 406-05/22-003/4773
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.565,67 eura
 
IZRADA PROJEKTA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA POTPORNOG ZIDA U BLAŽEKOVOJ ULICI, klasa: 406-05/22-003/3945
Tvrtka: NOBISCUM D.O.O., PUTINE 22A, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.185,35 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD OBNOVOM I SANACIJOM ULIČNOG I DVORIŠNOG PROČELJA, PAVLA HATZA 19, klasa: 406-05/22-003/4982
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA NIKOLA ŠEGEDIN, ULICA V 79, 23231 PETRČANE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.858,12 eura
 
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZVANREDNO ODRŽAVANJE ISTOČNOG NOGOSTUPA AVENIJE VEĆESLAVA HOLJEVCA OD ULICE MIŠKINA DO NADVOŽNJAKA IZNAD RANŽIRNOG KOLODVORA, klasa: 406-05/22-003/4343
Tvrtka: AUTOBAHN D.O.O., KNEZA MISLAVA 20, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.345,21 eura
 
USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZGRADNJE PARKIRALIŠTA U ULICI MIJE ŠILOBODA BOLŠIĆA, klasa: 406-05/22-003/4868
Tvrtka: TEHNOZAŠTITA D.O.O., BUZINSKI PRILAZ 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 265,45 eura
 
STRUČNI NADZOR NAD OBNOVOM PROČELJA VIŠESTAMBENE ZGRADE, TOME GAJDEKA 3, klasa: 406-05/22-003/4356
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.243,02 eura
 
GEOLOŠKE I GEOTEHNIČKE PROSPEKCIJE ZA POTREBE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU CESTA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa: 406-05/22-003/3890
Tvrtka: KREŠO GEO D.O.O., JABLANSKA 54, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 140.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA USPOSTAVLJANJE TURISTIČKOG TERMINALA NA AVENIJI VEĆESLAVA HOLJEVCA, klasa: 406-05/22-003/3897
Tvrtka: ELIPSA - S.Z. D.O.O., RADNIČKA CESTA 59A, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.084,61 eura
 
NADZOR NAD NABAVOM I POSTAVOM PROMETNE OPREME U SKLOPU EU PROJEKTA TRIBUTE, klasa: 406-05/22-017/298
Tvrtka: GE EL-PROING D.O.O., RADOSLAVA CIMERMANA 34, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.242,08 eura
IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POTHODNIKA ISPOD ŽELJEZNIČKE PRUGE - SPOJ TROKUT - TRNSKO, klasa: 406-05/22-003/4515
Tvrtka: GRANOVA D.O.O., BOLNIČKA 51/3, 10090 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 21.900,00 eura
 
RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI, klasa: 406-05/22-003/4713
Tvrtka: ŽITNJAK D.D., MARIJANA ČAVIĆA 8, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.815,75 eura
 
ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA NERAZVRSTANIH CESTA GRADA ZAGREBA, klasa: 406-05/22-003/4588
Tvrtka: PROMET I PROSTOR D.O.O., DUBOVAČKA 38, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 26.288,60 eura
 
NESTANDARDNE TISKANICE, klasa: 406-05/22-003/3651
Tvrtka: SVILAN D.O.O., HARAMBAŠIĆEVA 6, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.856,13 eura

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji