clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 09.01.2023. godine do 13.01.2023. godine

13.01.2023.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE U ULICI KLJUČARIČEK I ODVOJCIMA BRANOVEČKE CESTE, klasa: 406-05/22-003/4133
Tvrtka: HIDRO-A D.O.O., VRLIČKA 24, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 72.700,00 kn
 
USLUGE SUDSKOG VJEŠTAČENJA ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET– UGOVOR BR. 131/2022, klasa: 406-05/22-003/4454
Tvrtka: PRVING BABIĆ J.D.O.O., BELE BARTOKA 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.900,00 kn
 
KONZERVATORSKO ISTRAŽNI RADOVI SANACIJE PODVOŽNJAKA MIRAMARSKA, klasa: 406-05/22-003/4309
Tvrtka: KONZERVATORSKI PROJEKTNI ATELJE J.D.O.O., EUROPSKA AVENIJA 11, 31000 OSIJEK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.000,00 kn
 
SANACIJA KLIZIŠTA U ČERGAROVOJ ULICI KOD KBR 13 - 13A, klasa: 406-05/22-003/4580
Tvrtka: ŠUŠKOVIĆ-GRAĐENJE D.O.O., MARKUŠEVAČKA TRNAVA 38, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 43.001,79 EUR
 
STRUČNI NADZOR NAD OBNOVOM ULIČNOG PROČELJA ZGRADE, ŠENOINA 16, klasa: 406-05/22-003/3948
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 1.712,12 EUR

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji