clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 08.02.2021. godine do 12.02.2021. godine

12.02.2021.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
VIDEOBRONHOSKOPI ZA POTREBE KLINIKE ZA UNUTARNJE BOLESTI, klasa: 400-01/20-004/5505
Tvrtka: INEL-MEDICINSKA TEHNIKA D.O.O., TURININA 5, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 197.418,38 kn
 
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE NA PROŠIRENJU GROBLJA BREZOVICA – IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA, klasa: 400-01/20-004/7142
Tvrtka: FIDON D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I SAVJETOVANJE, TRPANJSKA 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 11.000,00 kn
 
IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MOSTA I RASKRIŽJA U ULICI BEĐIĆI (MIROŠEVEČINA), klasa: 400-01/20-004/7226
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.000,00 kn
 
STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA, OBORINSKE ODVODNJE I OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA GRAĐEVINE DOMA ZA STARIJE OSOBE MAKSIMIR - HEGEDUŠIĆEVA 20, klasa: 400-01/20-004/7364
Tvrtka: ARHITEKTURA BOLANČA D.O.O., HORVAĆANSKA CESTA 172, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 17.000,00 kn
 
REVIZIJA TRAFOSTANICA, klasa: 400-01/20-004/5470
Tvrtka: E.G.S.-ELEKTROGRADITELJSTVO D.O.O., ALBERTA FORTISA 10, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 65.940,00 kn
 
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVOG MOSTA NAD ULICOM GRAČANSKO BORJE, klasa: 400-01/20-004/5896
Tvrtka: PROJEKTNI URED MI2A D.O.O., ULICA OTONA IVEKOVIĆA 25, 10 360 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 78.000,00 kn
 
RAZNI PVC PROIZVODI, klasa: 400-01/20-004/7371
Tvrtka: PROVIDER SERVICE D.O.O., DOMOVINSKOG RATA 1B, 21210 SOLIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 143.035,00 kn
 
GODIŠNJE ODRŽAVANJE UZV OPREME PROIZVOĐAČA PHILIPS MEDICAL, klasa: 400-01/20-004/7135
Tvrtka: ARBOR MEDICAL D.O.O., BANI 75, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 122.000,00 kn
 
USLUGE ISPITIVANJA, SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA U ZAVODU ZA RADIOLOGIJU KLINIČKE BOLNICE "SVETI DUH"; Grupa 1 - Usluga ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja, klasa: 400-01/20-004/7372
Tvrtka: EKOTEH DOZIMETRIJA D.O.O., VLADIMIRA RUŽDJAKA 21, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 172.700,00 kn
 
USLUGE ISPITIVANJA, SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA U ZAVODU ZA RADIOLOGIJU KLINIČKE BOLNICE "SVETI DUH"; Grupa 2 - Redovno održavanje CR uređaja Konica Minolta Regius 210, klasa: 400-01/20-004/7372
Tvrtka: ZUCCON D.O.O., LIČKA 33, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 16.300,00 kn

ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA DO TRENUTKA NJEGOVOG DAVANJA U ZAKUP ILI DRUGOG OBLIKA RASPOLAGANJA, klasa: 400-01/21-004/171
Tvrtka: SANAC D.O.O., DUGOSELSKA ULICA 1 D, 10372 RUGVICA
Cijena ponude (bez PDV-a): = 131.700,00 kn
 
ODRŽAVANJE SUSTAVA NAVODNJAVANJE ZA POTREBE PROJEKTA "GRADSKI VRTOVI", klasa: 400-01/21-004/201
Tvrtka: RIPINA D.O.O., HRGOVIĆI 33, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 149.590,00 kn
 
NAJAM I ČIŠĆENJE KEMIJSKIH TOALETNIH KABINA ZA POTREBE PROJEKTA "GRADSKI VRTOVI", klasa: 400-01/21-004/200
Tvrtka: TOI TOI D.O.O., KVINTIČKA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 159.840,00 kn
 
IZGRADNJA JAVNOG KANALA U ODVOJKU BREGANSKE ULICE, klasa: 400-01/20-004/7854
Tvrtka: NEVING D.O.O., RADIĆEVA, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 181.005,00 kn
 
 
 
 
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji