clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 24.01.2022. godine do 28.01.2022. godine

28.01.2022.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
PISAČI ZA POTREBE KLINIKA I ZAVODA, klasa: 400-01/21-004/5539
Tvrtka: MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., BANI 73B, 10000 ZAGREB-BUZIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 28.440,00 kn
 
IZRADA KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKIH ISTRAŽNIH RADOVA ZA GRADSKI PROJEKT "ZAGREPČANKA", klasa: 400-01/21-004/5797
Tvrtka: FORETIĆ STUDIO D.O.O., ULICA JOSIPA ZORIĆA 401, 10370 DUGO SELO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 198.000,00 kn
 
IZRADA ELABORATA MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI GRAĐEVINE S PRIJEDLOZIMA STATIČKE SANACIJE ZA GRADSKI PROJEKT "ZAGREPČANKA", klasa: 400-01/21-004/5750
Tvrtka: INTRADOS PROJEKT D.O.O, POLJANA JURJA ANDRASSYJA 8, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 196.000,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE BREBERNIČKE ULICE, klasa: 400-01/21-004/5772
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 3.800,00 kn
 
MESO I MESNE PRERAĐEVINE; GRUPA 1 - PERAD I PERADARSKE PRERAĐEVINE, klasa: 400-01/21-004/5121
Tvrtka: VINDIJA D.D., MEĐIMURSKA 6, 42000 VARAŽDIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 31.118,95 kn
 
POGONSKI, KANALSKI I KANALNI REMENI, klasa: 400-01/21-004/4797
Tvrtka: TOKIĆ D.O.O., ULICA 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 1A, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 13.495,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM JAVNE RASVJETE IGRALIŠTA U ULICI I. ŠTEFANOVEČKI ZAVOJ, klasa: 400-01/21-004/5791
Tvrtka: ETS FARAGO D.O.O., RAPSKA ULICA 48, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.000,00 kn
 
USLUGA IZRADE SNIMKE POSTOJEĆEG STANJA ZGRADA U OBUHVATU GRADSKOG PROJEKTA "ZAGREPČANKA", klasa: 400-01/21-004/5749
Tvrtka: FORETIĆ STUDIO D.O.O., ULICA JOSIPA ZORIĆA 401, 10370 DUGO SELO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 198.000,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM PROMETNICA OZNAKE 2 I 3 I PJEŠAČKIH STAZA OZNAKE 5 I 6 UNUTAR UPU-A HEINZELOVA - VUKOVARSKA, klasa: 400-01/21-004/5610
Tvrtka: PROJEKTNI URED MI2A D.O.O., DUBRAVA 47, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 53.200,00 kn
 
RADOVI NA OBJEKTIMA VATROGASNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA- rekonstrukcija DVD Botinec, klasa: 400-01/21-004/5670
Tvrtka: PLANIGRAD PROJEKT D.O.O., SVETOŠIMUNSKA CESTA 82, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 82.333,00 kn
 
KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZGRADNJE PROMETNICA OZNAKE 2 I 3 I PJEŠAČKIH STAZA OZNAKE 5 I 6 UNUTAR UPU-A HEINZELOVA - VUKOVARSKA, klasa: 400-01/21-004/5674
Tvrtka: QUESTUS SIGURNOST D.O.O., PANTOVČAK 28, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.600,00 kn
 
IZRADA PROJEKTA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA CESTOVNOG OBJEKTA MIRAMARSKA, klasa: 400-01/21-004/5848
Tvrtka: URBANE IDEJE D.O.O., LJUDEVITA GAJA 26A, 10430 SAMOBOR
Cijena ponude (bez PDV-a): = 141.920,00 kn
 

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji