clanak False

Popis osoba koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć za štete na osobnim automobilima oštećenim u potresima na javnim površinama u Gradu Zagrebu

23.12.2021.
Grad Zagreb je s ciljem pomoći građanima čiji su osobni automobili oštećeni u potresima na javnim površinama u Gradu Zagrebu raspisao Poziv za prijavu štete na osobnim automobilima koji je objavljen 10. veljače i bio je otvoren do 30. ožujka 2021. godine.
 
              Gradska skupština Grada Zagreba je donijela Zaključak o uvjetima i načinu dodjele novčane pomoći građanima Grada Zagreba za štete na osobnim automobilima oštećenim u potresima na javnim površinama u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/21) kojim su propisani uvjeti i način dodjele novčane pomoći fizičkim osobama, vlasnicima osobnih automobila oštećenih u potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. na javnim površinama u Gradu Zagrebu koji su podnijeli prijavu na Poziv.

              Iznos novčane pomoći utvrđen je u visini od 20% od procjene štete osiguravatelja kod kojeg je ugovorio osiguranje osobnog automobila, ali ne više od 7.500,00 kuna. Pomoć u iznosu od 7.500,00 kuna isplatit će se i u slučaju ako je procjenom utvrđeno da se radi o totalnoj šteti, odnosno da popravak nije ekonomski isplativ.       
 
Na Popis osoba koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć za štete na osobnim automobilima oštećenim u potresima na javnim površinama u Gradu Zagrebu uvršteno je 46 podnositelja prijave na Poziv koji ispunjavaju uvjete utvrđene Zaključkom.
 
Svi korisnici s Popisa bit će obavješteni o ostvarenom pravu na novčanu pomoć.

Popis osoba koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć za štete na osobnim automobilima oštećenim u potresima na javnim površinama u Gradu Zagrebu

Javni pozivi