clanak False

Zakon o dadiljama

19.04.2017.

Zakon o dadiljama (Narodne novine 37/13) stupio je na snagu 5. travnja 2013. godine.

Ovim Zakonom uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje, prava i obveze dadilje i osobe koja obavlja poslove u okviru registrirane djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i stručno usavršavanje dadilje, nadzor nad primjenom Zakon i druga pitanja.

Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje u skladu s odredbama Zakona. Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik odnosno zaposlenik obrta u okviru registrirane djelatnosti ako ispunjava osobne i stručne uvjete sukladno odredbama ovog Zakona.

OBITELJSKI CENTRI nadležni su za vođenje registra i imenika dadilja/pomoćnih dadilja, donošenje rješenja o upisu dadilje/pomoćne dadilje u imenik dadilja/pomoćnih dadilja, donošenje rješenja o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za obavljanje ove djelatnosti, stručno usavršavanje dadilja te provođenje stručnog nadzora nad provedbom Zakona. Za područje Grada Zagreba nadležan je Obiteljski centar Grada Zagreba, Preobraženska 4/IV, Zagreb, tel. 01 4577 194, fax: 01 4833 086, www.ocgz.hr


PREDUVJETI ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE

 

  • RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU PROSTORNIH UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE kojeg izdaje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, kontakt tel: 01 610 05 81 i 01 610 04 79.
    Ovo Rješenje podnositelj zahtjeva traži samostalno od navedenog Gradskog ureda i prilaže ga prilikom podnošenja Zahtjeva Obiteljskom centru Grada Zagreba. 
  • Potvrdu da se u stambenom ili poslovnom prostoru ne obavljaju usluge Obiteljskog doma koju će Obiteljski centar Grada Zagreba zatražiti po službenoj dužnosti od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, u provođenju postupka za izdavanje Rješenja.

    Detaljnije informacije potražite na stranici
    Obiteljskog centra Grada Zagreba.