clanak False

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta, z.k.č. 821/20 k.o. Demerje

26.01.2021.
Grad Zagreb objavljuje Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao zk.č. 821/20, oranica, površine 680 m2, upisana u zk.ul. 465, k.o. Demerje, kao vlasništvo Grada Zagreba, koje prema stanju u katastarskom operatu odgovara k.č. 230, oranica, površine 680 m2, PL 823, k.o. Demerje, korisništvo Grada Zagreba.
Tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave