clanak False

Javni poziv za dodjelu potpora za organiziranje događanja od gospodarskog značaja na području Grada Zagreba

19.06.2023.
Na temelju članka 5. Pravilnika o dodjeli potpora za organiziranje događanja od gospodarskog značaja na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/23)
r a s p i s u j e  s e:
  Javni poziv otvoren je od 19.06.2023., a prijave se podnose zaključno s danom 19.07.2023.


 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave