clanak False

Zaključak o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba

14.07.2023.
          Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba
(Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16 i 2/17) i članka 41. točke 34. Statuta Grada Zagreba
(Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i
16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 25. sjednici, 13. srpnja 2023., donijela je
 

ZAKLJUČAK
o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova
i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba1. Poništava se Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
           Savjeta mladih Grada Zagreba, objavljen 24. svibnja 2023. na web-stranici Grada Zagreba.
 
                                                                                                                                    2. Ovaj zaključak objavit će se na web-stranici Grada Zagreba.
                                                                                                       

                                                                                                                       KLASA: 024-01/23-005/99
                                                                                                                       URBROJ: 251-16-04-23-18
                                                                                                                       Zagreb, 13. srpnja 2023.
                                                                                           PREDSJEDNIK
                                                                                        GRADSKE SKUPŠTINE

                                                                                       Joško Klisović

Natječaji/ pozivi / javne rasprave