clanak False

Obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a

28.11.2019.
Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo  u suradnji s Hrvatskom udrugom za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa organizira obilježavanje Svjetskog dana  AIDS-a javnozdravstvenom akcijom na Trgu Petra Preradovića u petak, 29. studenoga 2019., u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a, na Cvjetnom trgu bit će postavljen HUHIV Info šator u petak, 29. studenoga. Uz organizirane interaktivne edukacije i aktivnosti za učenike zagrebačkih srednjih škola, svi zainteresirani moći će se informirati o važnosti prevencije i zaštite cjelokupnog spolnog i reproduktivnog zdravlja, ali i ranog dijagnosticiranja i liječenja spolno prenosivih infekcija. Na šatoru će biti prisutni stručnjaci različitih profila uključeni u skrb i liječenje osoba koje žive s HIV-om, studenti medicine iz studentske udruge CroMSIC te predstavnici udruge HUHIV.

Na šatoru će se odvijati aktivnosti povezane s ovogodišnjom kampanjom „Moja stvar” kojom se želi skrenuti pozornost na važnost spolnog zdravlja i preuzimanja odgovornosti za vlastito (i tuđe) spolno zdravlje. Kampanjom se također nastoji pružiti mladima podršku i alate (mobilna aplikacija “Spolno zdravlje”) koji će im omogućiti da sami preuzmu odgovornost za svoje spolno zdravlje i informirano o njemu brinu. Aplikaciju je moguće preuzeti ovdje

Također, organizirana je i konferencija za medije u 11:00 sati na kojoj će biti govora  o važnosti obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a i o važnosti spolnog zdravlja s naglaskom na najnovije znanstvene spoznaje o učinkovitosti liječenja i nezaraznosti osoba koje žive s HIV-om kao i važnosti sveobuhvatnog pristupa prevenciji i očuvanju spolnog zdravlja mladih.

 

Aktualnosti/događanja