clanak False

Zamjeniku Korlaetu uručene karte podložnosti klizanja tla u sklopu projekta PRI-MJER

12.07.2023.
Danas su u ZgForumu prezentirani rezultati projekta PRI-MJER, Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika, te su u sklopu prezentacije zamjeniku gradonačelnika Luki Korlaetu uručeni rezultati projekta te karte podložnosti klizanja tla u Gradu Zagrebu.

„S obzirom da je smješten na obroncima Medvednice, Grad Zagreb vrlo je rano prepoznao potrebu za izrađivanjem karata klizišta. Tako je Zagreb grad u Hrvatskoj s najduljom tradicijom izrade karata klizišta, koja seže još od 60-tih godina prošlog stoljeća. Od tada do danas se tehnologija naravno promijenila. U projektu PRI-MJER znanstvena je zajednica izradila karte koristeći se najsuvremenijom metodom lidara, što je omogućilo razvijanje novih poboljšanih karata s vrlo pouzdanim informacijama koje će dodatno unaprijediti mjere u prostornom planiranju i zaštiti ljudi. Karte iz projekta PRI-MJER bit će nam višestruko korisne, kako u prostornom planiranju, tako i u planskim dokumentima i mjerama civilne zaštite“, rekao je zamjenik Korlaet prilikom primitka rezultata ovog istraživanja.

Za Grad Zagreb izrađena je Karta zoniranja podložnosti na klizanje Grada Zagreba koja pokazuje da na oko 48 % područja Grada mogu nastati klizišta s obzirom na prirodne preduvjete, a Karta ukazuje na to i gdje se ta područja nalaze. Istraživanje je pokazalo da je 38% građevinskog područja smješteno u zonama podložnim na klizanje. Ove informacija važne su za prostorno planiranje i sustav civilne zaštite te mogu poslužiti kao temelj za detaljnije karte evidencija postojećih klizišta, kao i karte zona u kojima u gradu Zagrebu klizišta mogu nastati.

Za rizično klizište Kostanjek u gradu Zagrebu, u okviru projekta izrađen je Sustav za rano upozoravanje na klizišta (SRUK) koji prikazuje podatke kontinuiranog praćenja klizišta senzorima postavljenim na samom klizištu, a koji također daje informacije o stupnju upozorenja na opasna ubrzana gibanja  klizišta koja mogu ugroziti stanovnike tog područja, što je zamjenik Korlaet istaknuo kao važan element ovog istraživanja s obzirom na to da je na Kostanjeku ugrožen velik broj ljudi koji tamo stanuje.

Ovim je projektom po prvi puta u Republici Hrvatskoj razvijena metodologija za učinkovitu te vremenski i financijski racionalnu izradu karata klizišta za Republiku Hrvatsku, Grad Zagreb, županije, gradove i općine. Razvoj novih rješenja temeljen je i na znanstvenim istraživanjima provedenim u okviru izrade doktorskih disertacija. Nakon projekta PRI-MJER postavljeni su strateški važni ciljevi za uspostavljanje sustava izrade karata klizišta u Republici Hrvatskoj.
 

Gradske vijesti