clanak False

Predstavljeni rezultati Istraživanja o vršnjačkom nasilju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Grad Zagreb

29.11.2023.
Danas je važan dan za Grad Zagreb u borbi protiv vršnjačkog nasilja“, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec na predstavljanju rezultata Istraživanja o vršnjačkom nasilju na reprezentativnom uzorku osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb. Istraživanje je predstavljeno u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, nakon što je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević s UNICEF-om i Centrom za pružanje usluga u zajednici "Savjetovalište Luka Ritz"  potpisao sporazume s ciljem suzbijanja vršnjačkog nasilja i zaštite dječjih prava kroz preventivni program „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“.

Pojavnost vršnjačkog nasilja, kao i znanstveni dokazi o razmjerima i dugoročnim posljedicama koje ostavlja na djecu, pred nas, kao lokalnu zajednicu, stavlja obvezu da sukladno našim resursima reagiramo na nasilje, a donošenje Akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja za razdoblje od 2024. do 2025. predstavlja za Grad Zagreb i sve uključene nositelje u lokalnoj zajednici konkretne aktivnosti i mjere kojima će se sinergijom svih uključenih prevenirati vršnjačko nasilje“, naglasila je zamjenica, posebno istaknuvši kako će referentna institucija za provođenje aktivnosti usmjerenih na prevenciju i pojavu vršnjačkog nasilja u gradu Zagrebu biti Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“, koji će u 2024. proširiti svoje prostorne i ljudske kapacitete otvaranjem dodatne podružnice za zapadno područje grada.

Rezultate istraživanja predstavila je izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, posebno istaknuvši važnost ovog istraživanja za otkrivanje dubinskih problema međuvršnjačkog nasilja, koje je važno detektirati kako bi se na temelju njih mogli stvoriti konkretni programi prevencije.

Istraživanjem je izvršena analiza pojavnosti vršnjačkog nasilja (vrste, učestalost i intenzitet) kod učenika i učenica, posljedica viktimizacije i činjenja vršnjačkog nasilja kod učenika i učenica, percepcija roditelja te odgojno - obrazovnih djelatnika (učitelja/nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja) o pojavi vršnjačkog nasilja, percepcija kvalitete postojećih intervencija, a dani su i prijedlozi za buduće intervencije te potrebe za preventivnim intervencijama i intervencijama podrške u školskom i obiteljskom okruženju, kao i intervencijama u zajednici za počinitelje i žrtve vršnjačkog nasilja.

Ovo je istraživanje naručio Grad Zagreb i poslužit će kao podloga za izradu Akcijskog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja od 2024. do 2025. koji će se naći na Gradskoj skupštini Grada Zagreba u prvom kvartalu sljedeće godine.

SAŽETAK ISTRAŽIVANJA

Gradske vijesti - 2023.