clanak False

Javni poziv za iskazivanje interesa gospodarskih subjekata za sudjelovanje u manifestaciji u sklopu „Aktivnosti na Savi“ na području Grada Zagreba ZA UGOSTITELJSKE AKTIVNOSTI

26.06.2019.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave