clanak False

Koordinacija Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupaka dodjele financijskih potpora udrugama

14.12.2022.
 
Koordinacija Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupaka dodjele financijskih potpora udrugama
 
(21.10.2022.)
 
 
 
- predsjednica:
Martina Jurišić;
- zamjenica predsjednice:
Emina Višnić;
- članovi:
Jana Radić,
Marijana Dropuljić,
Ines Tolić,
Iva Nevistić,  
Kristina Rudelj,
Mateja Petrić,
Milena Suknaić,
Petar Latinčić,
Renata Flajhar,
Sunčica Vutmej Latović,
Tihana Marić,
Josipa Karača
Filip Novak.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba