clanak False

Povjerenstvo za provedbu Programa suzbijanja energetskog siromaštva na području Grada Zagreba za razdoblje do 2030. godine

25.05.2023.
Povjerenstvo za provedbu Programa suzbijanja energetskog siromaštva na području Grada Zagreba za razdoblje do 2030. godine
(25.5.2023.)
 
 
- predsjednica:
Ana Pavičić - Kaselj;
 
- članovi:
Miljenka Kuhar,
Slavica Robić,
Ivan Ivanković,
Darko Šiško,
Anica Tavra,
Jasminka Đurek Pavlina,
Martina Antolković.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba