clanak False

Projektni tim za provedbu projekta „H2CE – Integrated development of H2 mobility infrastructure in Central Europe - CE0100055“

18.01.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim za
provedbu projekta
"H2CE – Integrated
development of
H2 mobility infrastructure
in Central Europe
- CE0100055“

 
(6.7.2023.)
 
(izmjena 18.1.2024.)
 
 
- voditelj projekta:
Marko Kućan, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
 
- članovi:
- Matej Majić, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
- Filip Ćurko, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba