clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom

05.04.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta
natječaja za

financiranje programa
i projekata udruga iz
područja socijalnog i
humanitarnog značenja
za unapređenje
kvalitete života osoba
s invaliditetom

 
(5.4.2022.)
 
 
- za predsjednicu:
Ines Tolić,
 
- za članove:
Ena Jurić Đajić,
Frane Dadić,
Paola Franković,
Josipa Katalenac

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba