clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz proračuna Grada Zagreba

15.03.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo
za ocjenjivanje
prijavljenih
programa i
projekata na
javni natječaj
za financiranje
programa i
projekata udruga
iz područja
mladih i izviđača
iz proračuna
Grada Zagreba

 
(4.4.2022.)
(izmjena 28.6.2022., 19.4.2023., 15.3.2024.)
 
- za predsjednicu:
 Maja Kurilić
 
 - za članove/ice:
 Karlo Kralj,
 Krešimir Krolo,
 Ivan Budišić,
 Marita Grubišić-Čabo,
 Dorotea Šafranić.
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba