clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz proračuna Grada Zagreba

05.04.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta
javnog natječaja za
financiranje programa
i projekata udruga
iz
područja branitelja iz
Domovinskog rata i
njihovih obitelji,
boraca II. svjetskog rata
i civilnih invalida rata
iz proračuna
Grada Zagreba

 
(5.4.2022.)
 
- za predsjednicu:
Milena Suknaić;
 
- za članice:
Martina Gusić,
Monika Hasanović,
Danijel Perić,
Davorka Jusup.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba