clanak False

Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Zagreba

20.06.2023.
 
Procjeniteljsko povjerenstvo Grada Zagreba
 
(20. 6. 2023.)
 
 
- predsjednik:
Branimir Majčica, mag. zemljišnog menadžmenta, iz redova službenika Grada Zagreba;
 
- zamjenik predsjednika:
izv. prof.  dr. sc. Dean Čizmar, dipl. ing. građ., iz redova procjenitelja;

- članovi: 
Dubravka-Petra Lubin, dipl. ing. arh., iz redova Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba,
Dubravko Ranilović, dipl. iur., iz redova Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,
Dinko Selak, dipl. oec., predstavnik Ministarstva financija – PU
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba