clanak False

Projektni tim za praćenje provedbe projekta „Konstrukcijska i cjelovita obnova i opremanje zgrade Umjetničkog paviljona“

27.07.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Projektni tim za
praćenje provedbe projekta „Konstrukcijska i cjelovita obnova i opremanje zgrade Umjetničkog paviljona“
 
(27.7.2023.)
 
 
 
- voditeljica Projektnog tima:
Nikolina Radić Štivić,  Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu, suradnju i civilno društvo, zamjenica pročelnice, zadužena za: vođenje i koordinaciju rada Projektnog tima u cilju kontinuiranog i redovitog izvještavanja gradonačelnika Grada Zagreba i pročelnice Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo o tijeku provedbe i postignutim rezultatima Projekta,
 - voditeljica Projekta:
 Irena Bekić, Umjetnički paviljon, ravnateljica, zadužena za: planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu svih aspekata Projekta, koordinaciju svih uključenih dionika u provedbi Projekta s ciljem postizanja i ostvarivanja projektnih ciljeva unutar određenog trajanja Projekta; pravovremeno izvještavanje Grada Zagreba o eventualnim potrebama za aktivnostima koje su u nadležnosti Grada Zagreba; kontinuirano i redovito tjedno pisano izvještavanje Projektnog tima o postignutim rezultatima Projekta,
- članovi: 
Suzica Bušljeta, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, voditeljica Odjela za planiranje i održavanje objekata, zadužena za pitanja planiranja i održavanja objekata, za pravovremenu stručnu podršku, dostavu podataka i dokumentacije tijekom provedbe Projekta iz nadležnosti Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo te praćenje Projekta u cilju planiranja i financiranja, izgradnje, opremanja i održavanja Umjetničkog paviljona,
Vinka Jolić,  Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, pomoćnica pročelnice za financijske i pravne poslove i održavanje objekata, zadužena za pravovremenu stručnu podršku, dostavu podataka i dokumentacije tijekom provedbe Projekta iz nadležnosti Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo te praćenje Projekta u cilju planiranja i financiranja, izgradnje, opremanja i održavanja Umjetničkog paviljona uključujući financijski i proračunski aspekt Projekta,
Veljko Mihalić, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno   
društvo, voditelj Odjela za knjigu, vizualne umjetnosti, muzejsku djelatnost i baštinu,  
zadužen za pitanja galerijske djelatnosti,
Alan Maleković,  Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu, suradnju i civilno  društvo, viši stručni savjetnik za razvoj i prezentaciju projekata, zadužen za: koordinaciju i pripremu dokumentacije za potrebe kontinuiranog i redovitog rada Projektnog tima, izvještavanja gradonačelnika Grada Zagreba i pročelnice Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo o tijeku provedbe i postignutim rezultatima Projekta,
Igor Kozina, Gradski ured za financije i javnu nabavu,  pomoćnik pročelnice za provedbu postupaka javne nabave, zadužen za javnu nabavu,
Martina Nikolić, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, voditeljica Odsjeka za pripremu tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata kulture, gradskih i stambenih objekata, zadužena za poslove u nadležnosti Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Anita Končar, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, stručna savjetnica za informiranje, zadužena za informiranje,
Damir Martinec, Umjetnički paviljon, viši muzejski tehničar, zadužen za pitanja planiranja, opremanja i održavanja u nadležnosti Umjetničkog paviljona.
Natalia Halbauer, Stručna služba Gradske uprave, Sektor za programe i projekte Europske unije, viša stručna savjetnica za podršku pripremi i provedbi EU projekata, zadužena za pitanja pripreme i provedbe Projekta u sklopu NPOO-a.

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba