clanak False

Obavijest o poništenju dijela javnog natječaja za davanje u zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (pod točkom I.2. Dio sportske građevine Dvorana za stolni tenis "Vrbik")

12.01.2021.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave