clanak False

Odgoda objave Javnog poziva za sufinanciranje EU projekata udruga

09.04.2020.
Na temelju točke IX. Mjera privremene obustave izvršavanja proračuna Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/2020), koje su stupile na snagu 9. travnja 2020., odgađa se objava Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu do ukidanja mjera.
Navedene mjere uvode se zbog:
• promjene gospodarskih kretanja zbog epidemije bolesti COVID-19 (u daljnjem tekstu: epidemija koronavirusa) te potresa koji je 22. ožujka 2020. prouzročio veliku materijalnu štetu u Gradu Zagrebu
• smanjenih prihoda proračuna Grada Zagreba zbog usporenih gospodarskih kretanja te primjene mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu, koje obuhvaćaju i odgodu/oslobođenje/obročnu otplatu plaćanja poreza i prireza na dohodak te obustavu plaćanja spomeničke rente, kao i primjene gradskih odluka usmjerenih na ublažavanje i uklanjanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa i potresom u Gradu Zagrebu
• uravnoteženja proračunske potrošnje sa smanjenim prihodima
• osiguranja sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom koronavirusa i sredstava za sanaciju štete uzrokovane potresom.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave