clanak False

Počela je energetska obnova zgrade DV Hrvatski Leskovac

U četvrtak 19. prosinca 2019. održala se konferencija za medije povodom energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Hrvatski Leskovac.
23.12.2019.


Ovom prilikom medijima su se obratili ravnateljica Dječjeg vrtića Hrvatski Leskovac Renata Knez te iz Grada Zagreba, Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša pomoćnica pročelnice Melita Borić i Đurđica Veselin.

„S obzirom na to da je naša zgrada polumontažni objekt, radujemo se obnovi i već s početnim radovima osjećamo pozitivne promjene. Bude li zgrada izvana izgledala kao što izgleda iznutra, bit ćemo jako sretni, jer to znači bolje uvjete rada za naše djelatnike i ugodniji boravak za djecu.“, izjavila je Renata Knez, ravnateljica Dječjeg vrtića Hrvatski Leskovac.

Pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Melita Borić istaknula je: „Cijelim Programom energetske obnove zgrada javne namjene obuhvaćene su 134 zgrade čija je ukupna površina veća od 460.000m2  i u čiju će obnovu biti uloženo 805 milijuna kuna. Za dječje vrtiće, njih ukupno 47, planirana je investicija od 160 milijuna kuna. S pripremama za energetsku obnovu započeli smo još prije pet godina te smo dosad završili cjelovitu energetsku obnovu na 34 zgrade dječjih vrtića, a u pripremi je početak radova za još tri zgrade, te je za 10 zgrada dječjih vrtića izrađena tehnička dokumentacija. Također, u pripremi je ostala i dokumentacija potrebna za prijavu na natječaje za sufinanciranje. S obzirom na kompleksnost provedbe takvih projekata možemo reći da smo zadovoljni dosadašnjim postignutim rezultatima“.

U ime voditeljice projekta Nataše Kelave, podatke o projektu obnove dječjeg vrtića Hrvatski Leskovac iznijela je Đurđica Veselin: „Trajanje radova trebalo bi biti osam mjeseci, svi sudionici u izgradnji ulažu napore kako bi sve bilo izvedeno po pravilima struke i uz veliku pažnju da se ne ometa redovan rad vrtića, koliko je to moguće“.

Projekt energetske obnova zgrade Dječjeg vrtića Hrvatski Leskovac provodi Grad Zagreb, prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora – KK.04.2.1.04.0432), sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Vrijednost projekta iznosi 3.044.213,75 kn, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1.529.763,51 kn. Projekt se provodi od studenog 2018. do srpnja 2020.

Zgrada Dječjeg vrtića Hrvatski Leskovac sagrađena je 1981. Ima dvije etaže, a grijana površina zgrade iznosi 1.608 m2. Po svojim energetskim karakteristikama, zgrada je u energetskom razredu E, s godišnjom potrošnjom toplinske energije od 202,50 MWh. Planiranom energetskom obnovom postigle bi se uštede toplinske energije od 123,31 MWh/godišnje (61 %) te smanjila emisija CO2 za 36,94 t/godišnje.

Projektom je planirano cjelovito rješenje poboljšanja energetskih karakteristika zgrade, koje uključuje niz mjera energetske učinkovitosti. Na ovojnici zgrade ugradit će se toplinska izolacija vanjskih zidova ETICS sustavom pločama kamene vune debljine 20 cm, toplinska izolacija podnožja zidova i dijela temelja s pločama ekstrudiranog polistirena debljine 15 cm i 8 cm te toplinska izolacija ravnog prohodnog krova tvrdim pločama kamene vune debljine 14 cm. Planirana je i toplinska izolacija stropa iznad grijanog prostora prema negrijanom tavanu debljine 20 cm te toplinska izolacija ravnog neprohodnog krova tvrdim pločama kamene vune debljine 20 cm.

Izvršit će se i zamjena postojeće stolarije i bravarije s energetski učinkovitom PVC-stolarijom i Al-bravarijom, ostakljenom troslojnim IZO staklom i koeficijentom toplinske provodljivosti 1,16 W/m2K. Zamijenit će se dio postojeće rasvjete s energetski učinkovitom. Modernizirat će se sustav centralnog grijanja, a zamijeniti će se ekološki neprihvatljivo lož ulje sa zemnim plinom. Osim navedenog, instalirat će se sustav daljinskog očitanja potrošnje električne energije, toplinske energije i vode.

Uz smanjenu potrošnju energije i smanjene emisije CO2, ovom energetskom obnovom osigurat će se bolji uvjeti za boravak najmlađih, kao i optimalno okruženje za rad i igru. Pri tome, energetska obnova zgrade sigurno je poticajna za osmišljavanje igraonica na temu štednje energije i zaštite okoliša. To se moglo i vidjeti prilikom izvođenja kreativnog programa kojeg su pripremila djeca iz vrtića Hrvatski Leskovac, tijekom kojeg su pokazali zavidno znanje u kvizu o ekologiji.


Aktualnosti