clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja iz područja sustava civilne zaštite iz proračuna Grada Zagreba

05.04.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta
natječaja iz područja

sustava civilne zaštite
iz proračuna Grada Zagreba

 
(5.4.2022.)
 
- za predsjednika:
Slavko Buljat;
 
- za članove:
Dubravka Bajilo,
Damir Gašparović,
Ozren Ilijaš,
Kristina Martinović.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba