clanak False

Radna skupina za provedbu sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu

13.10.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina za
provedbu sustava
gospodarenja otpadom
u gradu Zagrebu

 
(13.10.2021.)
(izmjena 26.10.2021.,
24.3.2022.)
 
 
- za predsjednika:
Željko Matijašec
 
- za članove:
Luka Korlaet,
Boris Sesar,
Sandra Benčić,
Darko Šiško,
Marko Košak, 
Tonko Bogovac,
Koviljka Aškić i
Jagoda Munić,
Nera Pavić.
 
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba