clanak False

Isplata novčane pomoći umirovljenicima grada Zagreba

15.02.2023.
Novčana naknada umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec veljaču 2023. isplaćivat će se putem tekućih računa i putem Hrvatske pošte.

Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune novčana naknada isplatit će danas, 15.02.2023. godine.
Korisnicima koji novčanu naknadu primaju putem Hrvatske pošte isplaćivat će se od petka 17.02.2023. godine.
Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima deset dana od početka isplate. Nakon tog roka nema retrogradne isplate.


Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22), pravo na novčanu naknadu ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji prije podnošenja zahtjeva na priznavanje prava na novčanu naknadu umirovljenicima prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 225,63 eura mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:
I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 119,45 eura mjesečno.
II. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 119,46 eura do 159,27 eura mjesečno.
III. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 159,28 eura do 225,63 eura mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 53,09 eura naknade, mjesečno, umirovljenici II. skupine na 39,82 eura naknade mjesečno, a umirovljenici III. skupine na 26,54 eura naknade mjesečno.

Za dodatne informacije možete se javiti na adresu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1.

Gradske vijesti - 2023.