clanak False

Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini zbog nevremena na području Grada Zagreba 19. i 21. srpnja 2023. godine

22.10.2023.
Na temelju članka 41. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst, 16/22) i članka 5. stavka 1. Odluke o novčanoj pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini zbog nevremena na području Grada Zagreba 19. i 21. srpnja 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba  32/23)
 
o b j a v lj u j e

Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini zbog nevremena na području Grada Zagreba 19. i 21. srpnja 2023. godine.
Predmet ovog javnog poziva je dodjela novčane pomoći prijaviteljima štete na imovini - fizičkim osobama za sanaciju oštećenja nastalih na njihovoj imovini zbog nevremena 19. i 21. srpnja 2023. na području Grada Zagreba.
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti fizička osoba, kojoj je uslijed nevremena u Gradu Zagrebu nastalo oštećenje na imovini (obiteljska kuća, stan, pomoćna zgrada i/ili osobno vozilo), uz uvjet da je:
  • vlasnik/suvlasnik imovine na kojoj je nastalo oštećenje;
  • imala prijavljeno prebivalište/boravište u Gradu Zagrebu u dane nevremena;
  • podnijela prijavu štete na imovini u razdoblju od 20. srpnja 2023. do 7. kolovoza 2023. na Poziv Grada Zagreba za prijavu štete na imovini nastale uslijed nevremena, objavljen 20. srpnja 2023.
 
Zahtjev, s dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu novčane pomoći, podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,  poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili putem pisarnica gradske uprave na obrascu Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih  na imovini zbog nevremena na području Grada Zagreba 19. i 21. srpnja 2023.
Javni poziv je otvoren do: 21.11.2023. godine.

Sve informacije mogu se dobiti putem e-maila nevrijeme@zagreb.hr ili na brojeve 091/162-2005,  091/162-2013 i 091/162-2037.
 
Dokumenti:
  1. JAVNI POZIV za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini zbog nevremena na području Grada Zagreba 19. i 21. srpnja 2023. godine.
  2. ZAHTJEV za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini zbog nevremena na području Grada Zagreba 19. i 21. srpnja 2023. godine.
  3. Uputa o pravima ispitanika