clanak False

Poziv za kandidature za Savjet mladih Grada Zagreba

28.07.2023.
Gradska skupština Grada Zagreba uputila je POZIV za kandidature za Savjet mladih Grada Zagreba.
Sadržaj istog možete pronaći na poveznici: https://www.zagreb.hr/ponovljeni-javni-poziv-za-isticanje-kandidatura-za/189347

Savjet mladih je formalno tijelo Grada Zagreba koje promiče i zagovara interese mladih u Gradu Zagrebu.
 
Pozivaju se udruge koje su sukladno Statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjetmladih Grada Zagreba.
 
Rok za dostavu prijava je 15 dana od objave, zaključno sa 4. kolovoza 2023. godine.

Gradske vijesti - 2023.