clanak False

Fotografije polaznika Ljetne škole digitalne fotografije na Zlarinu

19.04.2017.

Već osamnaest godina, od 1995., Zagrebački foto kino savez u vrijeme školskih praznika organizira ljetne škole fotografije na Jadranu. Polaznici su im nadareni učenici koji pohađaju tečajeve fotografije u školama, učenici slabijeg imovinskog stanja kao i osobe s posebnim potrebama koje se bave fotografijom.

Ove godine, uz financijsku potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, održana je desetodnevna (od 10. do 20. srpnja) ljetna škola fotografije na otoku Zlarinu koju je pohađalo 22 učenika. Bili su podijeljeni u dvije grupe – za fotografske početnike i onu za napredne polaznike. Uz slušanje teorijskog dijela, svakodnevno su, s aparatom u ruci, savladavali tajne dobre fotografije.

Dio brojnih fotografija koje su na taj način snimili, izložili su ovih dana (od 22. do 28. listopada 2013.) na prigodnoj izložbi u Galeriji Vladimira Horvata Zagrebačke zajednice tehničke kulture u Zagrebu.

Iznimno dobro posjećena izložba svjedoči o tome da je njihovo ljetošnje bavljenje fotografijom bilo vrlo uspješno.