clanak False

Održan okrugli stol "Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji"

24.11.2022.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama,  u organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Tima Grada Zagreba za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i Doma „Duga- Zagreb“ 22.11.2022. u prostorima Tribina Grada Zagreba održan je okrugli stol naziva: „Sigurnosna mjera: Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji; izricanje-upućivanje-izvršenje“.
Uvodničari/ke na temu stručnog skupa bili su: dr.sc. Željka Barić, ravnateljica Doma „Duga- Zagreb“, Dijana Rizvić, sutkinja za mladež, zamjenica predsjednice Odjela za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Sanja Devčić i Maja Pataky, provoditeljice psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji u Domu „Duga- Zagreb“ i Goran Brkić, načelnik Sektora za probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.
Na okruglom stolu izlagalo se na temu izvršenja obveze psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, a  vezano uz odluku o uvjetovanom oportunitetu državnog odvjetnika i sigurnosne mjere po sudu za učinjeno nasilje u obitelji.
Nakon izlaganja i rasprave prisutnih stručnjakinja i stručnjaka iznesen je zaključak okruglog stola o potrebi za jasnijom međusobnom komunikacijom, multidisciplinarnim pristupom i međusektorskom suradnjom svih dionika u procesu određivanja psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, a s ciljem redovne razmjene mogućnosti, iskustava i unapređenja suradnje u zaštiti žrtava nasilja u obitelji, posebno najranjivijih skupina kao što su djeca.

Aktualnosti / događanja