clanak False

Održan okrugli stol "Socijalne usluge u borbi protiv siromaštva"

17.10.2022.
Siromaštvo je problem današnjice. Hrvatska nije izuzetak od svjetske statistike i svjedoci smo kako je u posljednjih nekoliko godina, uslijed raznih ekonomskih kretanja i nestabilnosti diljem svijeta, i Hrvatsku zahvatio rast broja siromašnih osoba.

Svjetska banka definira siromaštvo prvenstveno kao „materijalni deficit, koji ima za posljedicu slabe socijalne odnose, nesigurnost i ovisnost o drugima, nisko samopouzdanje i bespomoćnost.

S ciljem podizanja svijesti javnosti i ukazivanja na problem siromaštva i marginaliziranosti velikog broja ljudi, Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom je povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti organizirao okrugli stol pod nazivom: „Socijalne usluge u borbi protiv siromaštva“, koji se održao u ponedjeljak, 17. listopada 2022., s početkom u 10,00 sati u prostoru Zagrebačkog inovacijskog centra - ZICER, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb.

Na okruglom stolu prezentirane su teme koje ukazuju  na mehanizme  i aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu ublažavanja posljedica siromaštva, na važnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici kao i na uloge socijalnih usluga u zajednici s osvrtom na pojedine korisničke skupine te potrebne resurse za kvalitetne i dostupne socijalne usluge u svrhu poboljšanja kvalitete života pojedinca i obitelji.
 
SOCIJALNE USLUGE U BORBI PROTIV SIROMAŠTVA
Zagrebački inovacijski centar  - ZICER, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
 
Program
 
09,30 – 10,00 Okupljanje i registracija sudionika
10,00 – 10,10 Pozdravni govor
10,10 – 10,30 dr.sc. Romana Galić, pročelnica
Aktivnosti Grada Zagreba u svrhu ublažavanja posljedica siromaštva
10,30 – 10,50 Natalija Stanković, prof. psihologije, Udruženje Djeca prva
Važnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici u kontekstu ublažavanja siromaštva
10.50 – 11,10 izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Uloge socijalnih usluga u zajednici s osvrtom na pojedine korisničke skupine
11,10 – 11,30 Elza Parlov, dipl. socijalna radnica, Caritas Zagrebačke nadbiskupije  
Potrebni resursi za kvalitetne i dostupne socijalne usluge u svrhu poboljšanja kvalitete života pojedinca i obitelji
11,30 – 12,00 Rasprava
 

Aktualnosti / događanja