clanak False

EU projekt „SOCRATES“ Jačanje društvene ekonomije za poticanje inovativnosti i otpornosti regija

04.01.2023.
Grad Zagreb provodi projekt „Strengthening Social Economy for Innovative and Resilient Regions – SOCRATES“ (Jačanje društvene ekonomije za poticanje inovativnosti i otpornosti regija), koji je sufinanciran sredstvima EU Programa jedinstvenog tržišta (SMP COSME).
 
Partneri u provedbi projekta su Općina Novo Mesto i Razvojni cenatr Novo Mesto d.o.o. iz Slovenije, Pokreni ideju – Udruga za promicanje socijalnih inovacija iz Zagreba, Županija Hajdu – Bihar, Impact Hub iz Mađarske te Grad Poznan iz Poljske.
 
Svrha projekta je povećanje otpornosti i unaprjeđenje kapaciteta regionalne ili lokalne javne uprave, malih i srednjih poduzetnika iz područja društvenog poduzetništva te civilnog društva radi prevladavanja poteškoća i krize uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19. Ciljane skupine projekta su javna tijela, regionalne razvojne agencije, mali i srednji poduzetnici, civilno društvo, poduzetnički inkubatori i inovacijski centri te drugi subjekti zainteresirani za poslovnu podršku društvenom poduzetništvu.
 
Cilj je potaknuti teritorijalnu otpornost i osnažiti dionike lokalne društvene ekonomije za izgradnju učinkovitog ekosustava i poticajnog poslovnog okruženja, doprinoseći uključivom rastu i ravnomjernom oporavku, podupirući tako ciljeve EU Programa jedinstvenog tržišta.
Specifični ciljevi projekta su:
 • Razviti međunarodnu suradnju između dionika društvene ekonomije iz Slovenije, Poljske, Mađarske i Hrvatske kako bi se poboljšalo poslovno okruženje, promovirala internacionalizacija društvenih poduzeća i podigla svijest o podršci koju pruža EU.
 • Poticati međusobno učenje, razmjenu iskustava i primjenu dobre prakse na regionalnoj i međunarodnoj razini radi stvaranja povoljnog poslovnog okruženja i održivih poslovnih modela za društvenu ekonomiju kroz tri tematske misije društvene ekonomije.
 • Promicati društveno poduzetništvo kao održivi poslovni model koji pridonosi rastu, novim radnim mjestima i društvenoj uključenosti radi izgradnje lokalnog blagostanja i otpornosti.
 • Izraditi četiri lokalna akcijska plana kako bi se poboljšalo poslovno okruženje i podržali održivi poslovni modeli temeljeni na društvenoj ekonomiji u suradnji s postojećim dionicima društvene ekonomije na regionalnoj i lokalnoj razini.
   
  Gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o prihvaćanju partnerstva u EU projektu „Strengthening Social Economy for Innovative and Resilient Regions – SOCRATES“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/21) i Zaključak o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u EU projektu „Strengthening Social Economy for Innovative and Resilient Regions – SOCRATES“ (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/22) na temelju kojeg je 4. travnja 2022. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.
   
  Projekt se provodi od 1. svibnja 2022. i traje 18 mjeseci odnosno do 31. listopada 2023.
   
  Ukupna vrijednost projekta na nivou partnerstva je 222.222,95 eura. Prihvatljivi troškovi za Grad Zagreb iznose 34.807,10 eura, od čega su bespovratna EU sredstva u visini od 90% prihvatljivih troškova tj. 31.326,39 eura.
   
  Informacije možete pronaći i na:
  Letak (PDF)
   Link: https://www.rc-nm.si/en/socrates/

Aktualno