clanak False

Specijalističke edukacije za privatne iznajmljivače

 
19.04.2017.
Uz nedavno objavljenu potporu za poticanje razvoja turizma u Gradu Zagrebu, Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo  inicirao je, u suradnji s Plavim uredom, organizaciju specijalističkih edukacija za privatne iznajmljivače kao odgovor na velik interes i potrebu za (daljnjom) edukacijom iz područja turizma, sektora koji se sve brže razvija i napreduje.

Edukacije traju od 24.-26.4. na Tribini Grada Zagreba i pokrit će razne teme od poreznih obveza, digitalnog marketinga, brige o gostu i druge.

Prijaviti se možete na sljedećem linku

Aktualno