clanak False

Informirajte se i doznajte sve o svojim potrošačkim pravima u atriju Muzeja Mimara 15..3.2018. od 12,00 do 18,00 sati!

12.03.2018.

Povodom Svjetskog dana prava potrošača koji se obilježava 15. ožujka Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji sa drugim tijelima – dionicima politike zaštite prava potrošača, između ostalih i Gradom Zagrebom, u Republici Hrvatskoj organizira Tjedan prava potrošača u Republici Hrvatskoj na regionalnoj i središnjoj razini.

Na centralnom događanju koje će se održati u Zagrebu, u četvrtak, 15.3.2018., od 12:00 do 18:00, u atriju Muzeja Mimara sve informacije o propisima  iz područja zaštite prava potrošača i kako ih ostvariti građanima će pružiti brojni nadležni stručnjaci.

Potrošači će moći dobiti informacije o propisima i postupcima koji štite njihova prava, pomoć pri rješavanju konkretnih upita potrošača koji se odnose na kršenje njihovih prava od strane trgovaca, posredovanju pri rješavanju sporova nastalih između potrošača i trgovaca i ostalim pitanjima iz područja  općih prava potrošača, prava potrošača u području korištenja javnih usluga u području elektroničkih komunikacija i prava potrošača vezano uz korištenje financijskih usluga.

Građanima će informacije davati predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s:
Ministarstvom financija, Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom pravosuđa, Ministarstvom turizma, Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom, znanosti i obrazovanja, Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom akreditacijskom agencijom, Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom, Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo, Državnim zavodom za mjeriteljstvo, Hrvatskim zavodom za norme, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Agencijom za obalni linijski pomorski promet, Agencijom za zaštitu osobnih podataka, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Predstavništvom Europske komisije u Hrvatskoj, Gradom Zagrebom, Hrvatskom udrugom za mirenje, Hrvatskim uredom za osiguranje, Centrom za mirenje “Medijator” i udrugama za zaštitu potrošača.
 

Aktualno