clanak False

Objavljen Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba

15.07.2020.

Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16 i 2/17 – dalje u tekstu: Odluka) i članka 41. točke 34. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20) Gradska skupština Grada Zagreba 10. srpnja 2020. uputila je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zagreba.
 
Pozivaju se: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 50 mladih da podnesu kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zagreba.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike moraju biti u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i drugih podataka o kandidatu koji su važni za odlučivanje o izboru (aktivnosti kod predlagatelja i sl.) te osnovnih podataka o predlagatelju. Prilikom isticanja kandidature za člana predlagatelji su dužni predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. Jedan predlagatelj može predložiti najviše dva kandidata za članove i dva kandidata za njihove zamjenike.

Kandidatura se podnosi na propisanoj prijavnici (koja je sastavni dio Odluke) te se dostavlja na adresu: Gradska skupština Grada Zagreba, Odbor za izbor i imenovanja, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.

Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora se priložiti popis najmanje 50 mladih, koji ističu kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, datum i godina rođenja, potpis i OIB.
           
Rok za isticanje kandidatura je petnaest dana od dana objave javnog poziva.


Tekst Javnog poziva

PRIJAVNICA za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zagreba

Aktualnosti