clanak False

Predstavljen Javni poziv za dodjelu priznanja "Mladi Gradonačelnik Grada Zagreba 2020"

02.06.2020.
Foto: Savjet mladih Grada Zagreba

Savjet mladih Grada Zagreba je 31. svibnja 2020. povodom obilježavanja dana Grada Zagreba, u Kulturno informativnom centru predstavio javni poziv za dodjelu priznanja "Mladi Gradonačelnik Grada Zagreba 2020." 

Cilj ovog poziva i popratnog priznanja je promicanje i popularizacija aktivne participacije mladih u društvu te simboličko vrednovanje dosadašnjih aktivnosti mladih na području Grada Zagreba, ali i uvođenje novog koncepta nagrade mladim osobama između 15 i 30 godina starosti za dosadašnja postignuća u radu s mladima te idejna rješenja novih projekata za mlade u Gradu Zagrebu.

Na predstavljanju su sudjelovali Petar Jurišin kao predsjednik Savjeta mladih, Gloria Gudelj kao zamjenica predsjednika Savjeta mladih i Petar Latinčić kao voditelj Odjela za mlade u Gradskom uredu za sport i mlade.

Uz ispunjeni kandidacijski obrazac za dodjelu priznanja potrebno je priložiti i prijavnicu s naslovom „Prijavnica za kandidaturu“  koja treba sadržavati elemente kratkog životopisa, obrazloženja za prijavu i motivacijskog pisma kandidirane mlade osobe te motivacijski esej na temu „Da sam ja Gradonačelnik…“ ili „Da sam ja Gradonačelnica…“ koje u slobodnoj formi treba imati do 500 riječi, a kojim kandidirana mlada osoba mora istaknuti i obrazložiti barem dva projekta za mlade koje bi provela da je izabrana za Gradonačelnika/cu Grada Zagreba.

Sva potrebna dokumentacija, uz detaljne upute za prijavu, dostupna je na web stranici Gradskog ureda za sport i mlade. Kandidatura se podnosi na  propisanom kandidacijskom obrascu objavljenom na web stranici Gradskog ureda za sport i mlade te se dostavlja elektronski putem maila na: savjetmladih@zagreb.hr, sport-mladizagreb.hr te petarjurisin@gmail.com.

O dodjeli priznanja odlučit će Savjet mladih Grada Zagreba, a priznanje će dodijeliti Gradonačelnik Grada Zagreba i predsjednik Savjeta mladih na svečanoj zajedničkoj sjednici Savjeta mladih i Gradonačelnika Grada Zagreba, koja će se održati povodom međunarodnog dana mladih, 12. kolovoza 2020.
 

Aktualnosti