clanak False

Preporuka za treninge/pripremne utakmice u zatvorenim športskim objektima

05.06.2020.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo 04. lipnja 2020. objavio je preporuku za treninge/pripremne utakmice u zatvorenim športskim objektima. Preporuke se odnose na provedbu mjera prilikom športskih aktivnosti u zatvorenim športskim objektima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite korisnika i djelatnika objekta te drugih suradnika. Primjenjuju se na sve oblike športskih dvorana za organizaciju treninga/pripremnih utakmica.

Više informacija o preporukama na poveznici ovdje.

Aktualnosti