HR EN

Gradonačelnik odgovara

Facebook Twitter YouTube Blogger

Domaća radinost - sporedno zanimanje

Fizička osoba može obavljati i domaću radinost i sporedno zanimanje uz uvjet da već ne obavlja registriranu samostalnu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja prema posebnim propisima ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje se dohodak ili dobit utvrđuju na temelju poslovnih knjiga prema posebnim propisima, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost – članak 49. stavak 2. Zakona o obrtu (NN 143/13).

Domaća radinost je izrada proizvoda kod kuće osobnim radom.

Sporedno zanimanje podrazumijeva obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge.

Uz prijavu za upis u evidenciju (prijava), a može se dobiti u Odjelu ureda ili područnim odsjecima, prilažu se potrebni dokumenti:

- preslik osobne iskaznice ili potvrde o prijavi prebivališta ili boravišta
- dokaz o stručnoj spremi za obavljanje sporednog zanimanja  / domaće radinosti ako je potrebno za obavljanje djelatnosti (svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti - preslik i original na uvid)
- dokaz da udovoljava i posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom


Pristojbe:

- 70 kn u biljezima (nalijepiti na prijavu za upis u evidenciju)

 - za izdavanje odobrenja uplatiti 100,00 kn u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na žiro račun broj
   HR1210010051863000160 i pozivom na broj: HR64 7005-47088-OIB