clanak False

Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje

28.11.2023.
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/IV
E-mail: upravljanje-imovinom@zagreb.hr

PROČELNICA: Željka Grgić, dipl.iur.

Tel: 01 610-1402, faks: 01 610-1590

 

ZAMJENICA PROČELNICE: Zorica Zulić, dipl.iur.,univ.spec.admin.urb.
Tel: 01 610-1402
E-mail: zorica.zulic@zagreb.hr

Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje obavlja poslove koji se odnose na: upravljanje i raspolaganje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, vlasništvo i druga stvarna prava, otkup, stjecanje i prodaju zemljišta, stanova i poslovnih prostora i drugih nekretnina i pokretnina za potrebe uređenja građevinskog zemljišta, razvojne, socijalne i druge projekte Grada, stanovanje, davanje u najam, zakup i održavanje stanova, poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, uknjižbu i evidenciju imovine, procjenu vrijednosti nekretnina te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30.
Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.
Iznimno, u Odjelu za upravljanje stanovima stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,30 do 15,30 sati.