clanak False

Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje

23.05.2023.
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/IV
E-mail: upravljanje-imovinom@zagreb.hr

PROČELNICA: Zorica Zulić, dipl.iur.,univ.spec.admin.urb., pomoćnica pročelnika, privremeno, od 23. svibnja 2023., obavlja poslove i zadatke pročelnika do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najduže 6 mjeseci, odnosno najkasnije do 23. studenoga 2023.

Tel: 610-1402, faks: 610-1590

 

POMOĆNICI PROČELNIKA: kontakt osoba
Tel: 610-1406, faks: 610-1590


Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje obavlja poslove koji se odnose na: upravljanje i raspolaganje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, vlasništvo i druga stvarna prava, otkup, stjecanje i prodaju zemljišta, stanova i poslovnih prostora i drugih nekretnina i pokretnina za potrebe uređenja građevinskog zemljišta, razvojne, socijalne i druge projekte Grada, stanovanje, davanje u najam, zakup i održavanje stanova, poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, evidenciju imovine, procjenu vrijednosti nekretnina te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje 1.1.2022. preuzima poslove što se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina iz Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.